Wat is de stadsraad?

 • Leefbaarheid

  Een Stichting met als doel: DE LEEFBAARHEID BINNEN DE STAD GOEDEREEDE BEVORDEREN / VERBETEREN.

 • Algemeen belang

  De stadsraad is een orgaan dat zich uitsluitend tot doel stelt het algemene belang van de kern Goedereede en zijn bewoners te behartigen.

 • Politiek onafhankelijk

  De stadsraad is niet politiek gebonden.

 • Bevorderen van Goedereede

  De stadsraad bevordert het woon-, leef- en werkklimaat van Goedereede. Omdat de dorpsraad geen verantwoording hoeft af te leggen aan een politieke partij kan het zich volledig en ongebonden inzetten voor deze belangen.

Wat doet de stadsraad voor u?

 • Leefbaarheid

  Een Stichting met als doel: DE LEEFBAARHEID BINNEN DE STAD GOEDEREEDE BEVORDEREN / VERBETEREN.

 • Algemeen belang

  De stadsraad is een orgaan dat zich uitsluitend tot doel stelt het algemene belang van de kern Goedereede en zijn bewoners te behartigen.

 • Politiek onafhankelijk

  De stadsraad is niet politiek gebonden.

 • Bevorderen van Goedereede

  De stadsraad bevordert het woon-, leef- en werkklimaat van Goedereede. Omdat de dorpsraad geen verantwoording hoeft af te leggen aan een politieke partij kan het zich volledig en ongebonden inzetten voor deze belangen.

Wie zitten er in de stadsraad?

De leden van de stichting stadsraad Goedereede zijn een afspiegeling van de bewoners en zijn allen vrijwilligers. Wij zijn geen politieke partij, wat overigens niet betekent dat een lid geen politiek mag bedrijven.

 • Geert-Jan

  Voorzitter
 • Marieke

  Secretaris
 • William

  Penningmeester
 • Dominique

  Algemeen lid
 • Adam

  Algemeen lid Oostdijk & Nieuwendijk
 • Johan

  Algemeen lid
 • Anneke

  Gemeente Goeree-Overflakkee

Wat zijn de verwachtingen?

Wat kunt u van ons verwachten

Dat de leden van de stadsraad zich belangeloos inzetten voor het verhogen van de kwaliteit van leefbaarheid in Goedereede.


Wat verwachten wij van u

Van U verwacht de stadsraad dat u mee wilt denken en ons op een opbouwende en positieve wijze wilt informeren en van advies wilt voorzien, zowel bij bestaande als zich nieuw aandienende problemen die betrekking hebben tot de leefbaarheid van Goedereede.

Hoe vaak komt de stadsraad bijeen?

De stadsraad komt gewoonlijk een keer per maand bijeen om de ontwikkelingen binnen Goedereede te bespreken. Meestal vinden deze bijeenkomsten plaats in Partycentrum Oostdam.

Data voor deze bijeenkomsten treft u aan in de agenda.

De inwoners van Goedereede zijn van harte welkom om als belangstellende toehoorder aanwezig te zijn. Na de behandeling van alle agendapunten krijgt u desgewenst de gelegenheid aanvullende vragen te stellen, deze vragen wel graag vóór aanvang van de bijeenkomst even aan het secretariaat melden.