Kernsubsidie

Let op de aanvraagperiode voor 2023 is geopend!

Beste verenigingen en stichtingen,

De afgelopen periode hebben de inwoners van Goedereede al kunnen genieten van activiteiten georganiseerd door verenigingen en stichtingen van Goedereede. En er staan voor de komende periode nog diverse leuke activiteiten op het programma.

Wij willen u vragen om alvast na te denken over de te organiseren activiteiten voor het jaar 2024. Tot 10 oktober 2023 is het mogelijk om uw aanvraag in te dienen bij de stadsraad Goedereede voor een kernsubsidie.

Aanvraagformulier kernsubsidie 2024

Als uw verzoek gehonoreerd wordt, vragen wij u mogelijk een korte presentatie te geven op de inwonersavond. Indien deze procedure van toepassing is wordt u hierover tijdig geïnformeerd. De inwoners zullen deze avond met elkaar beslissen of zij u de gevraagde kernsubsidie toe willen wijzen. Over de wijze van presenteren is een format opgesteld. Dit format kunt u via deze link downloaden en gebruiken voor uw presentatie.

Wij zouden het fijn vinden als u een kort een stukje wilt schrijven over uw vereniging/stichting met eventueel een link van uw website en Facebookpagina, zodat de inwoners van Goedereede kunnen lezen wie u bent en welke activiteiten er georganiseerd worden in onze stad. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat natuurlijk graag van u.

U kunt zich aanmelden door het ingevulde formulier te sturen naar info@stadsraadgoeree.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens het secretariaat stadsraad Goedereede


Let op! Indien de situatie zich voordoet dat er meer subsidie wordt aangevraagd dan dat er beschikbaar is zal het manifest in werking treden. Alle aanvragen worden dan nogmaals kritisch afgewogen of ze voldoen aan deze gestelde criteria. Dit vindt plaatst naast de standaard controle op volledigheid en correctheid.